Termeni si conditii de utilizare

Întregul conţinut al acestui site este proprietatea Colegiului Naţional „Calistrat Hogaş” Piatra Neamţ, prescurtat – CNCH. Drepturile de autor, mărcile înregistrate şi alte drepturi de proprietate intelectuală protejează conţinutul site-ului.

Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” Piatra Neamţ oferă acces liber la acest site. Singurul scop permis pentru utilizarea acestui site este obţinerea de informaţii despre Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” Piatra Neamţ. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă.

Orice material de pe acest site poate fi reprodus parţial, sau integral, cu permisiunea anterioară a Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” Piatra Neamţ, şi doar dacă este citată sursa.

Este interzis să folosiţi sau să contactaţi acest site în scopul distrugerii sau alterării lui sau pentru a discredita Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” Piatra Neamţ.

Este interzisă încercarea de a interveni în funcţionarea serverelor de hosting sau în reţeaua Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” Piatra Neamţ, prin orice mijloace.

Este interzisă folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afara de trimiterea de e-mailuri personale justificate.

Este interzisă crearea de legături cu acest site, fără un acord nostru prealabil. În situaţia în care acest lucru se întamplă fără acordul, explicit, al Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” Piatra Neamţ, nu ne asumăm responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care acesta ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate de Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” Piatra Neamţ şi ne rezervăm dreptul de solicita sancţionarea, conform legislaţiei în vigoare, a oricărei acţiune de acest tip.

Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” Piatra Neamţ sau terţe părţi pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături (“link”-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” Piatra Neamţ nu garantează, nu este şi nu poate fi făcut responsabil în nici un fel de disponibilitatea acestora, de forma, conţinutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziţie de către terţi sau utilizatori si postat pe site de Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” Piatra Neamţ, violează drepturile de proprietate sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situaţii la adresa calistrat_hogas@yahoo.com.

Pentru secţiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale utilizatorilor, răspunderea asupra conţinutului opiniilor revine în intregime autorilor acestora. Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” Piatra Neamţ îşi rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor şi condiţiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunatoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terţilor, sau care încalcă Constituţia şi legile ţării.

Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” Piatra Neamţ nu-şi asumă nici un fel de responsabilitate pentru situaţiile în care utilizatorul îşi publică adresa sau orice alte date personale, din proprie iniţiativă, într-un mesaj public, pe paginile site-ului destinate acestor mesaje.

Politica site-ului este de a nu accepta sau de a nu lua în consideraţie materialele nesolicitate. Dacă utilizatorii site-ului trimit astfel de materiale, Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” Piatra Neamţ îşi rezervă dreptul de a considera aceste materiale neconfidenţiale şi lipsite de protecţia drepturilor personale sau de proprietate.

Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” Piatra Neamţ nu îşi asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta.

Utilizatorii acceptă implicit prezentele reguli şi termenii şi condiţiile de folosire, prin contactarea şi folosirea site-ului.

Conform legilor române, încălcarea acestor condiţii reprezintă o infracţiune.

Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” Piatra Neamţ îşi rezervă dreptul de a revizui şi aduce la zi aceste reguli în orice moment.