Consiliul de Administrație

      DOCUMENTE ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE DIN CNCH

  

          Componența Consiliului de Administrație pentru anul școlar 2023-2024

          Hotărârea CA nr. 12/2023

          Hotărârea CA nr. 13/2023

          Hotărârea CA nr. 14/2023

          Hotărârea CA nr. 15/2023

          Hotărârea CA nr. 16/2023

          Hotărârea CA nr. 17/2023

          Hotărârea CA nr. 18/2024

          Ordin ME 6223/2023 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar