Misiune

    VIZIUNEA noastră asupra devenirii şcolii noastre pleacă de la statutul actual de pepinieră a învăţământului universitar şi conturează obţinerea de performanţe superioare, inclusiv pentru cei care sunt certificaţi în formare profesională, pentru libera afirmare a potenţialului tinerei generaţii de români şi pentru împlinirea lor socială, cunoscută şi recunoscută aici şi oriunde.

    Ce este, în conştiinţa beneficiarilor, Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”?

     … o instituţie cu multiple disponibilităţi,
     … o şcoală de tradiţie a învăţământului nemţean,
     … un spaţiu primitor şi familiar,
     … o inepuizabilă sursă de cunoaştere,
     … un loc al prieteniei şi al respectului,
     … o şcoală a noilor tehnologii de informare şi comunicare,
     … o fereastră deschisă gândului îndrăzneţ,
     … un spaţiu al sănătăţii, al mişcării şi al aerului curat,
     … un catalizator al formării individuale, al iniţiativei şi al creativităţii,
     … un tărâm al literaturii şi artelor,
     … o şcoală a educaţiei europene, în spirit democratic.
    Ce îşi doreşte să devină Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”? Care este misiunea noastră ?

Misiunea Colegiului Naţional „Calistrat Hogaş” este aceea de a furniza comunităţii educaţionale servicii de calitate, caracterizate de profesionalism şi concretizate în actul pedagogic de asigurare a parcursului individualizat de dezvoltare a fiecărui elev, cu respectarea diversităţii umane şi în deplină siguranţă a persoanei. Astfel, absolventul nostru va deveni cetăţeanul european, competent şi responsabil, întreprinzător şi creativ, activ şi reactiv la schimbare, capabil să comunice şi să se integreze social, abil şi disponibil să înveţe pe tot parcursul vieţii, mobil şi conştient de apartenenţa sa la comunitate, în respect faţă de valorile democratice ale acesteia şi ale contextului integrativ european.

    Non scholae, sed vitae discimus – Nu pentru şcoală, ci pentru viaţă învăţăm

Valorile cultivate de instituţia noastră se grupează în jurul dominantei educaţie pentru fiecare şi de la fiecare. Colectivul didactic, aflat într-o etapă de predare a ştafetei de la generaţia anilor ’50 către cei mai tineri, acordă profesorilor nou veniţi şanse egale şi restructurează noi echipe, în spiritul respectului faţă de experienţă şi al sprijinului în construirea carierei.

Ataşamentul faţă de tradiţie, familie, copii, respectul pentru profesie se înnoiesc cu libertatea de exprimare, cu receptivitate la nou, creativitatea şi entuziasmul, în dorinţa de afirmare, de cultivare şi promovare a imaginii şcolii în cadrul comunităţii.

Tot mai rar apar şi sunt atenuate efectele unor atitudini de elitism profesional, de individualism şi competiţie neprincipială. Rutina şi conservatorismul nu-şi mai află locul, iar auto-mulţumirea a dispărut în umbra eforturilor de asigurare a calităţii, dublate de tendinţa către excelenţă. Instituţia noastră este preocupată şi de compatibilizarea atitudinală profesor – elev, în spiritul actualei epoci a comunicării, deschiderea către înţelegerea universului adolescentin impunând profesionalism şi permisivitate.

Regulamentul intern cuprinde norme privind atât activitatea elevilor, cât şi a cadrelor didactice şi impune asumarea răspunderii, în condiţiile grijii pentru securitatea persoanei şi crearea unui climat propice dezvoltării profesionale şi a educaţiei şi formării tineretului şcolar, cu respectarea diferenţelor, între care, dimensiunea de gen este considerată firesc şi educată în spirit moral.

În ceea ce priveşte acest climat organizaţional, putem spune, fără să greşim, că este deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare, stimulativ şi generator de satisfacţii, celor performanţi, elevi sau cadre didactice, oferindu-se recompense şi recunoaşterea publică a meritelor personale.

Directorii practică în mod consecvent dialogul şi ascultă sugestiile profesorilor, fac aprecieri frecvente, discrete şi sincere la adresa acestora, le respectă competenţa, le oferă o largă autonomie, îi sprijină şi evită un control strict birocratic. Echipa managerială asigură coerenţa în activitatea cotidiană a tuturor compartimentelor organizaţiei şcolare, o bună circulaţie a informaţiei şi facilităţi de documentare.

Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea de predare – învăţare – evaluare şi în conduita cadrelor didactice.