Dotări

  Spaţiul de şcolarizare şi dotarea actuală:

28 săli de clasă
3 laboratoare de ştiinţe (fizică, chimie, biologie) 
3 laboratoare de informatică 
4 cabinete de limbi moderne 
1 cabinet de consiliere şi asistenţă psihopedagogică
1 sală de sport şi 1 teren de sport cu gazon artificial
1 bibliotecă şcolară cu 26.907 unități bibliografice
1 sala de festivităţi cu 150 locuri 
1 cabinet medical și 1 cabinet stomatologic
1 sala de lectură (folosită și pentru întâlnirile de proiecte europene)

TOATE SĂLILE DE CLASĂ, CABINETELE ȘI LABORATOARELE SUNT DOTATE CU TABLE SMART, PC-URI, CAMERE AUDIO-VIDEO, BOXE ȘI AU CONEXIUNE LA INTERNET