Ofertă Educațională

            Specializări

Profil real

Matematică-informatică, intensiv engleză – 1 clasă, 26 locuri

Matematică-informatică – 1 clasă, 26 locuri

Ştiinţe ale naturii* – 1 clasă, 26 locuri

Profil umanist

Filologie – 1 clasă, 26 locuri

Filologie, bilingv engleză – 1 clasă, 26 locuri

Ştiinţe sociale, intensiv engleză – 1 clasă, 26 locuri

Științe sociale – 1 clasă, 26 locuri

*La aceste specializări sunt alocate câte 13 locuri pentru studiul limbii engleze în regim intensiv.

Ultimele medii de admitere în clasa a IX-a, an şcolar 2023-2024

Matematică-informatică – 8,67

Ştiinţe ale naturii – 9,12

Filologie – 8,65

Filologie, bilingv engleză – 8,80

Ştiinţe sociale – 9,15

NOTĂ:  Candidaţii care au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă engleză vor putea opta pentru clasa de filologie, bilingv engleză şi/sau pentru grupele de matematică-informatică, intensiv engleză, ştiinţe ale naturii, intensiv engleză şi ştiinţe sociale, intensiv engleză.

Elaborarea subiectelor la toate probele de verificare a cunoştinţelor se va face la nivelul programei care este prevăzută a fi studiată până la sfârşitul clasei a VIII-a, limba I.