Istoric

          Instituţia de învăţământ cunoscută astăzi sub denumirea de Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” îşi scrie cronica sa de lăcaş al luminii dinspre anul 1885, când fiinţa la Piatra-Neamţ, aşa cum ar rezulta indirect din ultimele documente date la iveală, Institutul particular primar şi secundar de fete „Cultura”. Viaţa socială din cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea este marcată de o puternică mişcare feministă, care nu a rămas indiferentă faţă de dreptul femeii de a accede la educaţie şi cultură. În învăţământul nemţean, această tendinţă avea să ocupe un loc privilegiat. Iniţiativa doamnei Ivanovici (sora avocatului Gh. Lazu, fost subprefect şi prefect de Neamţ) se concretiza în înfiinţarea institutului, care avea şi internat şi care funcţiona în fostele case ale Mariei Albu – actualul sediu al Agenţiei Teritoriale a Taberelor şi Turismului Şcolar.

          Din 1889, activitatea este condusă de către profesoara Elisa Udrischi, absolventă a Conservatorului din Dresda, ajutată de Gabriela Bitrou, o tânără deosebit de cultă, având studii secundare în Austria. Cadrele didactice care au predat la acest institut de fete erau dintre cele mai bine pregătite profesional, pedagogic în mod special. În cursul secundar inferior au funcţionat profesorii Ion Negre (directorul gimnaziului şi apoi a Liceului „Petru Rareş”), Gr. Sinescu, V. Vîleanu, Gr. Istrati, Er. Zaharia, N. Juravschi, toţi cu studii universitare în ţară şi în străinătate.

          Începutul secolului al XX-lea este caracterizat de o vizibilă animare a vieţii ştiinţifice, culturale şi social-politice, schimbările profunde reflectându-se şi în viaţa învăţământului. În 1901, Ion Negre pleacă la Bucureşti (ca deputat liberal în Parlamentul României), fiind înlocuit de Er. Zaharia, şi şcoala fiinţează, până în 1910, când Elisa Udrischi este chemată la Iaşi pentru a conduce o şcoală muzicală.

          În aceste condiţii, Eugenia Popovici, licenţiată în litere, şi Valentina Focşa, licenţiată în matematici, înfiinţează, în 1910, un curs preparator de fete pentru clasa a III-a secundară, autorizat de Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor, cu rezultate a căror calitate era cunoscută şi recunoscută. Astfel, în anul 1911, cu sprijinul parlamentarilor nemţeni şi cu autorizarea lui C.C. Arion – ministru în guvernul conservator condus de P.P. Carp, se înfiinţa la Piatra Neamţ Şcoala particulară secundară de fete cu programa învăţământului de stat. Transformată, în 1924, în Liceul de Fete Eugenia Popovici – Valentina Focşa, şcoala îşi împlinea menirea de a asigura egalitatea şanselor în accesul la instrucţie şi educaţie, ilustrând progresul învăţământului românesc, marcat, un an mai înainte, de etatizarea şcolilor.

          Dacă până la această cumpănă istorică, fetele studioase îşi susţinuseră examenele liceale de echivalare la Liceul „Petru Rareş”, dreptul la învăţătură, existent şi împlinit de facto în vechea şi prestigioasa şcoală de la sfârşit de veac XIX, îşi dobândeşte binemeritatul statut de jure. Hrănită de luminata dorinţă a dascălilor şi a tinerelor vlăstare de a se împlini prin cunoaştere, şcoala pe care o numim azi Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” fiinţează din 1885 şi se înfiinţează în 1910. De aici, adică de atunci, istoria ei izvorăşte neîncetat şi ostoieşte setea de învăţătură a şirului de generaţii pe care le-a crescut.

1938 – 1954: Denumirea instituţiei este Liceul teoretic de fete.

1954 – 1967: Instituţia se numeşte Şcoala medie de fete nr. 2, Şcoala medie mixtă nr. 2, Şcoala medie nr. 2. În accepţiunea legislaţiei în vigoare la vremea respectivă, şcoala medie era echivalentul actualelor licee teoretice.

1967 – 1970: Instituţia funcţionează sub denumirea de Liceul nr. 2 şi apoi Liceul de cultură generală nr. 2.

6 februarie 1970: Se acordă denumirea de Liceul „Calistrat Hogaş”, instituţia funcţionând numai cu clase de învăţământ teoretic.

Septembrie 1970 – iulie 1977: Liceul de cultură generală „Calistrat Hogaş”

12 iulie 1977 – 15 iunie 1982: Liceul de filologie-istorie „Calistrat Hogaş”

15 iunie 1982 – 17 ianuarie 1991: Liceul Industrial nr. 6, învăţământ de zi şi seral, cuprinzând şi câte o clasă de filologie-istorie, pentru fiecare an de studiu.

17 ianuarie 1991 – 15 septembrie 2004: Liceul funcţionează sub denumirea de Liceul Teoretic „Calistrat Hogaş”, având clase cu profil real, respectiv, umanist, ale căror specializări si subspecializări sunt din cele mai diverse: matematică-fizică, chimie-biologie, fizică-chimie, filologie, limbi moderne, ştiinţe sociale, matematică-informatică, clase cu predare intensivă a unei limbi străine şi, respectiv, bilingve (engleză şi franceză). În paralel, funcţionează, câte o clasă de gimnaziu la fiecare nivel de studiu, cu predare intensivă a limbii engleze.

15 septembrie 2004 – prezent: Instituţia îşi schimbă denumirea din Liceul Teoretic „Calistrat Hogaş” în Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”. Rămân valabile cele două profiluri, real şi umanist, cu reconfigurarea specializărilor astfel: matematică-informatică cu predarea intensivă a limbii engleze, matematică-informatică, ştiinţe ale naturii, filologie, filologie – bilingv engleză, ştiinţe sociale cu predarea intensivă a limbii engleze. Se păstrează, în paralel cu nivelul liceal, câte o clasă de gimnaziu pe fiecare nivel de studiu, cu predare intensivă a limbii engleze.

2011: Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” aniversează centenarul existenţei sale.

mai 2012 – prezent: Colegiul Naţional “Calistrat Hogaş” primeşte titlul de Şcoală Europeană.