Regulament

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE (ROF-CNCH) – AN ŞCOLAR 2023-2024

Anexele la ROF-CNCH, an școlar 2023-2024

  • Anexa IRegulamentul privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ cu statut de școală de aplicație
  • Anexa IIStructura anului școlar
  • Anexa III Profilurile și specializările colegiului
  • Anexa IV Componența și atribuțiile membrilor Consiliului de Administrație
  • Anexa VCompartimente funcționale și comisii
  • Anexa VIProfesorii diriginți
  • Anexa VIIContract educațional (model)
  • Anexa VIIIRegulamentul de organizare și funcționare a terenului de sport în aer liber

REGULAMENTUL INTERN AL COLEGIULUI (RI-CNCH) – AN ŞCOLAR 2023-2024

Anexele la RI-CNCH, an școlar 2023-2024