despre oamenii activitati competitii examene documente galerie foto | contact
Prima pagină > programe profesori

programe profesori
 

Programe de formare europene - 2012-2013(vezi aici). 

Programe de formare europene - 2011-2012(vezi aici). 

Programe de formare europene - 2010(vezi aici). 


ARTICOLE DE DISEMINARE

 

Grundtvig - Apel 2013 - prof. Cătălina Tărcăoanu - Personalization in Adult Education: Models, Strategies an Tools (Personalizarea în educaţia adulţilor: modele, strategii şi instrumente ). (vezi articol) 

Grundtvig - Apel 2012 - prof. Petruţa Lostun - Induction and Guidance of Newly Appointed Teachers (Inducţie şi orientare pentru profesorii nou angajaţi). (vezi articol) 

Grundtvig - Apel 2011 - prof. Cătălina Tărcăoanu - Action Methods Improving Motivation and Quality in Learning Situation (Metode active pentru creşterea motivaţiei şi îmbunătăţirea calităţii în situaţiile de învăţare). (vezi articol) 

Comenius - Apel 2011 - prof. Petruţa Lostun - Action Methods Improving Motivation and Quality in Learning Environments (Metode active pentru creşterea motivaţiei şi îmbunătăţirea calităţii în mediile de învăţare). (vezi articol) 

Comenius - Apel 2010 - prof. Petruţa Lostun - ICT for Collaborative, Project Based, Teaching and Learning (TIC pentru colaborare bazată pe metoda proiectului - predare şi învăţare). (vezi articol) 

Comenius - Apel 2009 - prof. Petruţa Lostun - Development of Participative Democracy and Active Citizenship (Dezvoltarea democraţiei participative şi a cetăţeniei active). (vezi articol)