despre oamenii activitati competitii examene documente galerie foto | contact
Prima pagină > PRIETENI DE SUFLET

PRIETENI DE SUFLET
 

„PRIETENI DE SUFLET” – Parteneriat educaţional între unităţi şcolare integrat strategiei naţionale „Acţiunea comunitară”

 

ACŢIUNEA COMUNITARĂ ca „activitate realizată de tinerii liceeni, care permite acestora să devină cetăţeni informaţi, practicieni devotaţi solidarităţii umane” este o acţiune voluntară, certificată în curriculum-ul liceelor, potrivit Precizărilor cu privire la modalităţile de realizare a obiectivelor şi activităţilor propuse în cadrul Strategiei Naţionale „Acţiunea Comunitară”, aprobată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu nr.9611/21 octombrie 2004. În spiritul prevederilor prezentului document şi, continuând tradiţia parteneriatului educaţional, desfăşurat cu bune rezultate începând cu anul 2004 şi continuând până în prezent, cele două unităţi şcolare implicate în parteneriatul educaţional:

·         Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” din Piatra-Neamţ, reprezentat prin doamna director – prof. Maria Lupu

·         Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Alexandru Roşca” din Piatra-Neamţ, reprezentat de doamna director – prof. Irina Bălţătescu

au promovat următoarele proiecte educaţionale:

1.      „A HELPING HAND” – „O MÂNĂ DE AJUTOR”, coordonat de doamnele profesoare Cristina Ciobanu şi Tania Bucur şi cu participarea elevilor voluntari de la Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” şi a elevilor de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Alexandru Roşca”, îndrumaţi de doamnele profesoare diriginte ale claselor.

2.      „PRIETENI PENTRU PRIETENI” coordonat de doamnele profesoare Elena Baroi şi Elena Popa, cu participarea elevilor voluntari de la Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” şi a elevilor de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Alexandru Roşca”, îndrumaţi de doamnele profesoare Magda Fărtăeş şi Mihaela Romano.

 

OBIECTIVE URMĂRITE:

1.Formarea unor deprinderi de viaţă civilizată şi de comunicare interumană;

2.Stabilirea unor relaţii pozitive de prietenie între grupurile de elevi de la cele două unităţi de învăţământ;

3.Includerea, în mod direct, a copiilor cu nevoi speciale în comunitatea locală;

4.Realizarea unei educaţii interculturale, promovarea înţelegerii şi empatiei pentru valorile culturale;

5.Formarea abilităţilor de studiu la disciplinele din aria curriculară a ciclului de învăţământ;

6.Formarea abilităţilor de însuşire a unei limbi străine – limba engleză – şi de comunicare simplă în limba engleză;

7.Realizarea incluziunii şi implicării prin angajarea tuturor factorilor interesaţi în programul educaţional de activităţi ce promovează intens, printre altele, integrarea socială;

8.Încurajarea elevilor Colegiului Naţional „Calistrat Hogaş” de a se dedica activităţilor de voluntariat desfăşurate cu elevii cu nevoi speciale şi în afara prezentului program partenerial, în scopul susţinerii procesului de integrare socială şi dezvoltare educaţională.

9.Stimularea mentală, antrenarea fizică, integrarea socială şi dezvoltarea mai amplă a abilităţilor copiilor cu nevoi speciale prin activităţi creative de imaginaţie, sportive, cultural-artistice şi de abilitate practică;

10.Antrenarea elevilor implicaţi în prezentul proiect partenerial în organizarea unor activităţi culturale şi sociale în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice din Piatra-Neamţ;

11.Încurajarea elevilor din ambele unităţi şcolare în sensul îmbunătăţirii abilităţilor privind iniţiativa, dedicaţia, spiritul de prietenie;

12.Concretizarea proiectelor parteneriale prin realizarea unor programe artistice, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun şi de Paşti, de Mărţişor, de 1 Iunie şi a altor evenimente culturale.

 

Imagini de la activităţi (vezi aici)