despre oamenii activitati competitii examene documente galerie foto | contact
Prima pagină > ECO - FAPTA – PRO-NATURA

ECO - FAPTA – PRO-NATURA
 

ECO-CODUL: Nu te juca! Implică-te! Totul este în mâinile tale!

 CE ESTE PROGRAMUL ECO – ŞCOALA?
- un program de management al mediului, de certificare şi susţinere a educaţiei pentru mediu în şcoli;
- este coordonat la nivel internaţional de Fundaţia de Educaţie pentru Mediu;
- este susţinut de Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) şi de Consiliul Europei;
          - la program participă 32156 de şcoli din lume;
          - deţin steagul verde 9898 de şcoli;
          - la program participă 381 şcoli din România.


     OBIECTIVELE URMĂRITE
- creşterea gradului de conştientizare a copiilor şi adolescenţilor privind problemele de mediu;
- dezvoltarea spiritului civic şi a capacităţii de a lua decizii;
- valorificarea deşeurilor;
- amenajarea spaţiilor verzi din şcoală;
- stabilirea de legături cu şcolile din România şi din lume.

     CUM FUNCŢIONEZĂ?
Programul Eco-Şcoala implică mai mulţi paşi. Menţionăm:
     - stabilirea comitetului Eco-Şcoala la nivelul instituţiei;
     - analiza situaşiei mediului în şcoală şi localitate; 
     - stabilirea planului de acţiune; 
     - implementarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor propuse în plan; 
     - colaborarea cu Agenţia de Protecţie a Mediului şi comunitatea locală;  
     - evaluarea externă a activităţilor desfăşurate de către CCDG;
     - recunoaşterea atingerii statutului de Eco-Şcoală prin acordarea Steagului Verde (Gren Flag).

     CERINŢELE CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE PENTRU CA O ŞCOALĂ SĂ DEVINĂ ECO-ŞCOALĂ
1. Aspectul îngrijit al şcolii - clădirea, curtea, grădina, gardul, împrejurimile.
2. Curăţenia - în clase, pe holuri, în grupurile sanitare, în afara şcolii.
3. Motivarea elevilor pentru disciplină şi ţinută decentă - număr mic de elevi neşcolarizaţi, număr mic de elevi cu abateri disciplinare, uniformă şcolară sau ţinută decentă.
4. Motivarea elevilor pentru învăţătură - elevi cu rezultate foarte bune la concursurile şcolare, participări la diferite concursuri şi proiecte de mediu, reviste şcolare.
5. Educarea elevilor pentru potejarea mediului - activităţi numeroase de protejare a mediului.
6. Educarea elevilor pentru economisirea apei, energiei şi colectarea selectivă a deşeurilor - afişe pentru economisirea apei, energiei, pubele de colectare selectivă a deşeurilor, coşuri speciale pentru hârtie, plastic şi alte deşeuri (în clase).
7. Realizarea unui buget suplimentar prin valorificarea deşeurilor - existenţa unei evidenţe clare referitoare la acest aspect.
8. Utilizarea veniturilor suplimentare pentru dotarea cu mijloace de învăţământ a unitaţii şcolare - documente care să explice folosirea banilor.
9. Educarea adulţilor prin intermediul copiilor - participarea părinţilor la activităţile şcolii şi implicarea comunităţii locale în acţiunile  de protecţie a mediului.
10.Schimbarea comportamentului elevilor pentru a deveni buni cetaţeni.

     CUI SE ADRESEAZĂ?
- elevilor, personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic dintr-o unitate şcolară.


 FOUNDATION FOR ENVIROMENTAL EDUCATION (FEE) www.fee-international.org
    FEE reprezintă o organizaţie non-guvernamentală şi non-profit care promovează dezvoltarea susţinută a educaţiei cu privire la mediu. 
    Organizaţia este activă prin intermediul a cinci programe de educaţie cu privire la mediu: Steagul Albastru, Eco-Şcoala, Tineri reporteri ai mediului, Să învăţăm despre păduri precum şi Cheia verde.  
    FEE are organizaţii membre în 58 de ţări, cu 68 de organizaţii, pe cinci continente diferite. Iar în 2010 48 de ţări au implementat programul mondial Eco-Şcoala. 
     - Organizaţiile naţionale răspund direct de implementarea programelor iniţiate de FEE.  
     - În România Centrul Carpato-Danubian pentru Geoecologie este membru deplin al FEE din 2006, implementând cu succes patru dintre programele organizaţiei: Steagul Albastru, Eco-Şcoala, Să învăţăm despre păduri (LeAF) şi Tineri Reporteri ai Mediului (YRE), fiecare având un operator la nivel naţional.

CENTRUL CARPATO DANUBIAN DE GEOECOLOGIE www.ccdg.ro 
    CCDG este o organizaţie non-guvernamentală înfiinţată în anul 1992. Este condusă de un Colegiu Director (General Assembly) şi are patru departamente: Proiecte şi Programe, Resurse Umane, Relaţii cu Publicul, Programul financiar. Toţi membrii sunt voluntari. Sursele de finanţare sunt diferite: contribuţia membrilor (cotizaţie), sponsori, promovarea proiectelor. 
     Obiectivele majore: iniţierea activităţilor educative cu privire la mediu, supravegherea şi protejarea mediului, activităţi în domeniul cercetării. 
     Obiective generale: 
     - Informarea societăţii civile cu privire la problemele mediului;  
     - Popularizarea zonelor declarate protejate şi marcarea unor noi regiuni care au nevoie de protecţie;   
     - Monitorizarea zonelor poluate şi identificarea surselor de poluare;   
     - Atragerea tinerilor în procesul de cercetare ştiinţifică cu privire la mediu;   
     - Organizarea de seminarii anuale. 

     DESPRE NOI
Colegiul Naţional "Calistrat Hogaş" activează în Programul ECO-ŞCOALA începând cu anul şcolar 2006-2007, cu Proiectul „ECO – FAPTA ~ PRO – NATURA”.

     Scopul proiectului
Tema sub care se va desfăşura proiectul Eco-Şcoala în acest an şcolar, 2010-2011, este Viaţă sănătoasă. Scopul proiectului este educarea elevilor în spiritul protecţiei mediului:  
     - prin acţiuni concrete de colectare separată a deşeurilor rezultate din activitatea de la nivelul Colegiului Naţional "Calistrat Hogaş" Piatra-Neamţ, valorificare acestora, ceea ce va determina, indirect, reducerea consumului de energie;   
     - prin cultivarea frumosului în scop estetic şi ecologic, menţinând curăţenia, amenajând spaţii verzi şi îngrijind animale din acvarii şi plantele din şcoală sau din afara ei;
- prin implicarea în acţiuni, proprii sau în colaborare cu alte instituţii, de sensibilizare a populaţiei şi autorităţilor locale privind necesitatea stringentă de a proteja mediul, respectându-l şi apărându-l de cei neştiutori, inconştienţi sau răuvoitori.

     Beneficiile Şcolii
Menţionăm:  
     - Conştientizarea simbiozei om-natură, a interdependenţei dintre faptele/acţiunile umane şi "răspunsurile" date de natură.   
     - Dezvoltarea sentimentelor de dragoste faţă de mediu şi a unei atitudini pozitive faţă de problemele acestuia.
     - Formarea şi încurajarea deprinderilor de lucru în echipă în temeiul empatizării, al comunicării interumane.
     - Facilitarea procesului de receptare a frumosului natural, estetic, cale de formare a unui mod de viaţă sănătos.
     - Contribuţia la dezvoltarea personalităţii elevului - entitate complexă aflată sub imperiul influenţelor eterogene ale mediului social - prin cultivarea sentimentului estetic. 
     - Motivarea intrinsecă a muncii - finalitate a oricărei acţiuni sau fapte de integrare, îngrijire a mediului înconjurător.    
     - Formarea convingerilor, sentimentelor intelectuale, morale, de respect faţă de celălalt - prin empatie, lucru în echipă - explorarea potenţelor active în zona altruismului ca însuşire funciară a omului social, cu o personalitate fondată pe principii morale, etice, etc.

      Analiza problemelor de mediu (vezi aici)
 

 

      Scopul proiectului ECO-ŞCOALA
    Tema sub care se va desfăşura proiectul ECO-ŞCOALA în acest an şcolar este Viaţă sănătoasă. Scopul proiectului este educarea elevilor în spiritul protecţiei mediului:  
     - prin acţiuni concrete de colectare separată a deşeurilor rezultate din activitatea de la nivelul Colegiului Naţional "Calistrat Hogaş" Piatra-Neamţ, valorificarea acestora şi reducerea consumului de apă şi energie;   
     - prin promovarea conceptului de "viaţă sănătoasă" cu implicarea elevilor în campanii de informare, conştientizare şi sensibilizare în rândul comunităţii şcolare şi a comunităţii locale;
     - prin consolidarea deprinderilor privind cultivarea frumosului în scop estetic şi ecologic, menţinând curăţenia, amenajând spaţii verzi şi îngrijind animalele din acvarii şi plantele din şcoală sau din afara ei;
     - prin realizarea unei reviste semestriale în care să se regăsească exemple de bune practici privind promovarea conceptului de "viaţă sănătoasă";
     - prin implicarea în acţiuni, proprii sau în colaborare cu alte instituţii, de sensibilizare a populaţiei şi autorităţilor locale privind necesitatea srtingentă de a proteja mediul, respectându-l şi apărându-l de cei neştiutori, inconştienţi sau răuvoitori.      
     Aceste acţiuni vor avea ca finalitate educaţia pe termen lung, astfel încât adolescenţii de acum să devină nişte adulţi conştienţi de importanţa mediului, de problemele care îl afectează şi să găsească soluţii viabile la aceste probleme.
     

Planul de acţiune  - an şcolar 2010-2011 (click aici
   

Comitetul ECO - ŞCOALA - an şcolar 2008-2009 (click aici)
Comitetul ECO - ŞCOALA - an şcolar 2009-2010 (click aici
Comitetul ECO - ŞCOALA - an şcolar 2010-2011 (click aici


ECO-Porunci
PORUNCA 1 - Azi poţi să-nveţi să protejezi natura, căci doar prin ea primim respect şi noi
PORUNCA 2 - Să-ncerci să reciclezi deşeuri, să ştii că poţi refolosi
PORUNCA 3 - Să poţi planta un pom, o floricică, să poţi simţi ce bine poate fi
PORUNCA 4 - Să vrei să vezi că doar o clasă curată, o zi mai bună-ţi poate oferi
PORUNCA 5 - Să ştii că doar un bun ecologist, se poate numi şi economist
PORUNCA 6 - Să-ncerci să-nveţi că ocrotind pădurea, nimic mai sănătos nu poate fi
PORUNCA 7 - Să-ncepi să te formezi din vreme, pentru un viitor ce tu-l vei construi.

ACTIVITĂŢI LA NIVELUL COLEGIULUI
AN ŞCOLAR 2008-2009 (vezi aici)
AN ŞCOLAR 2009-2010 (vezi aici)
ANII ŞCOLARI 2010-2011 ŞI 2011-2012 (vezi aici)

ACTIVITĂŢI LA NIVELUL CLASELOR
AN ŞCOLAR 2008-2009 (vezi aici)
AN ŞCOLAR 2009-2010 (vezi aici)
ANII ŞCOLARI 2010-2011 ŞI 2011-2012 (vezi aici)